POLITYKA PLIKÓW COOKIES

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszej polityce określenia oznaczają:

1. Odwiedzający – abonent lub użytkownik końcowy, o którym mowa w Ustawie,

2. Polityka Plików Cookies – Polityka dotycząca plików cookies F- Trust S.A.

3. Spółka – F -Trust Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,

4. Ustawa – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka Plików Cookies jest dokumentem zawierającym regulacje wynikające z Ustawy, dotyczące przechowywania w telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych Odwiedzającego informacji lub uzyskiwania do nich dostępu. Polityka Plików Cookies swoim zakresem obejmuje dane Odwiedzających korzystających z domen internetowych: www.f-trust.pl

III. CO TO SĄ PLIKI COOKIES

Powszechnie, poprzez wyrażenie „pliki cookies” (tzw. „ciasteczka”) rozumie się dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, zapisywane przez serwery sieci internetowej na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Odwiedzającego.

IV. CEL PRZECHOWYWANIA INFORMACJI I UZYSKIWANIA DO NICH DOSTĘPU

W czasie przeglądania stron i serwisów Spółki, zapisywane są określone poniżej pliki cookies.

1. Pliki cookies usługi Google Analytics Pliki te zawierają dane, które pozwalają Spółce uzyskać dostęp do podstawowych informacji o komputerach Odwiedzających korzystających ze stron internetowych Spółki. Dane zawarte w omawianych plikach cookies obejmują m.in.: publiczny adres IP, wykorzystywaną przeglądarkę internetową, system operacyjny, przybliżoną lokalizację geograficzną, dostawcę Internetu. Celem przechowywania oraz uzyskiwania przez Spółkę dostępu do tych informacji jest wyłącznie pozyskiwanie danych statystycznych oraz analiza zachowań Odwiedzających korzystających ze stron internetowych Spółki.

Więcej informacji o polityce prywatności usługi Google Analytics można uzyskać pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

2. Pliki cookies systemu CMS służącego do zarządzania serwisem www.f-trust.pl Content Management System (w skrócie CMS) jest systemem wykorzystywanym przez Spółkę do zarządzania treścią strony internetowej Spółki. Tego rodzaju pliki zapisywane są tylko w przypadku logowania się do systemu CMS przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie stronami internetowymi Spółki i upoważnione w tym zakresie przez Spółkę. Celem przechowywania oraz uzyskiwania przez Spółkę dostępu do informacji zawartych w omawianych plikach cookies jest zapewnienie prawidłowego działania strony internetowej.

3. Pliki cookies wykorzystywane w sekcji „Współpracownicy” serwisu www.f-trust.pl W przypadku sekcji do logowania dla współpracowników Spółki gromadzone są informacje, o każdej próbie logowania do tego serwisu. Informacje te swoim zakresem obejmują takie dane, jak: publiczny adres IP, datę i godzinę zdarzenia.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Celem przechowywania oraz uzyskiwania przez Spółkę dostępu do informacji zawartych w omawianych plikach cookies jest zapewnienie prawidłowego działania ww. serwisu oraz bezpieczeństwa jego użytkowników. Z zastrzeżeniem postanowień dotyczących wykorzystywanych plików cookies w serwisie www.f-trust.pl, Odwiedzający w każdej chwili może zmienić sposób, w jaki jego przeglądarka obsługuje pliki cookies. W szczególności Odwiedzający może: – całkowicie zablokować zapisywanie plików cookies, – wymusić informowanie o każdej próbie zapisania pliku cookie przez stronę internetową, – usunąć dotychczas zapisane pliki cookies. Wykonanie określonych wyżej czynności wymaga zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Odwiedzający.

V. ZGODA NA PRZECHOWYWANIE INFORMACJI I UZYSKIWANIE DO NICH DOSTĘPU

Jeżeli Odwiedzający po zapoznaniu się z treścią punktu IV Polityki Plików Cookies, nie zmieni ustawień dotyczących plików cookies, uznaje się, że Odwiedzający wyraził zgodę, w rozumieniu art. 173 ust. 1 pkt 2) Ustawy, na dokonywane przez Spółkę czynności w zakresie przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji.

VI. BRAK ZMIAN KONFIGURACYJNYCH

Przechowywanie informacji oraz uzyskanie do nich dostępu nie będzie powodować zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Odwiedzającego, jak też oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

Pomagamy wprowadzić PPK!

F-Trust SA | ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań

tel./fax +48 61 855 44 11 | NIP: 1080011502 | REGON: 145817467