ppk – mała firma

Jak prowadzić PPK w małej firmie?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy system oszczędzania dla pracowników. Organizacja PPK spoczywa na pracodawcy, który będzie tworzył oszczędności w ramach PPK razem z pracownikiem oraz państwem. Docelowo wszyscy przedsiębiorcy mają przystąpić do PPK, niezależnie od wielkości ich przedsiębiorstwa – ale ma to nastąpić etapowo. Zaraz dowiesz się, jak wprowadzić PPk w małej firmie – jeśli właściwie musisz.

Do kiedy trzeba wprowadzić PPK?

Przepisy przewidują stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów do PPK. Jeżeli prowadzisz więc małą firmę, nie musisz przystępować do PPK już od 1 lipca 2019 roku.

Etapy wprowadzania przepisów w życie są następujące:

1)od 1 lipca 2019 roku – podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku),

2)od 1 stycznia 2020 roku – podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30 czerwca 2019 roku),

3)od 1 lipca 2020 roku – podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31 grudnia 2019 roku),

4)od 1 lipca 2021 roku – pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych.

Wyjątki – PPK w małej firmie nie zawsze konieczne?

Ważną informacją jest, że istnieją pewne wyjątki od obowiązku przystąpienia do PPK we wskazanych wyżej terminach. Obejmują one:

1)mikroprzedsiębiorcę, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożyły mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,

2)podmiot zatrudniający, jeżeli prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz nalicza i odprowadza składki do PPE w wysokości co najmniej 3,5% dla minimum 25% osób zatrudnionych,

3)podmiot zatrudniający będący osobą fizyczną, który zatrudnia w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, inną osobę fizyczną w zakresie, który nie jest związany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez tę osobę.

Wyjaśnić też należy, że mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nie przekraczający 2 mln euro lub suma jego aktywów w bilansie na koniec jednego z tych 2 lat nie przekroczyła 2 mln euro (równowartość w PLN).

Co i jak muszę zrobić, aby prowadzić PPK w małej firmie?

Gdy nadejdzie termin, w którym będziesz zobowiązany przystąpić do PPK, będziesz musiał zawrzeć umowę o zarządzanie. Jako podmiot zatrudniający zawrzesz ją z instytucją finansową, która zostanie umieszczona na portalu PPK (może to być towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne, powszechne towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń).

Następnie w imieniu zatrudnionych oraz na ich rzecz będziesz zawierał umowy o prowadzenie PPK. Tego typu umowy należy zawrzeć do 10. dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia powstania obowiązku tworzenia PPK (np. w przypadku obowiązku przystąpienia do PPK od 1 lipca 2020 roku – do 10 listopada 2020 roku).

Pamiętaj, że umowę o zarządzanie PPK musisz zawrzeć najpóźniej na 10 dni roboczych przed dniem, w którym będziesz musiał zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej.

Na co się przygotować wprowadzając PPK do małej firmy?

Każdy podmiot zatrudniający musi przede wszystkim przygotować się na szereg dodatkowych formalności. Oprócz konieczności zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, trzeba bowiem w terminie przekazywać odpowiednie środki na rachunki pracowników, prowadzić ewidencję uczestników PPK oraz składek przekazanych do wybranej instytucji finansowej.

W związku z powyższym, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, warto wcześniej przygotować się do wprowadzenia PPK w swojej firmie.

Źródło: mojeppk.pl.

PPK w twojej firmie – w kilku krokach

Pomożemy na każdym z etapów!


sprawdź >