rezygnacja z ppk

Jak zrezygnować z PPK?

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych, każdy uczestnik tej formy oszczędzania może zrezygnować z uczestnictwa z własnej woli. Aby tego dokonać, powinien złożyć w miejscu pracy stosowną deklarację w formie papierowej. Deklaracja składa się z 3 stron, wymaga 7 podpisów i musi być składana co 4 lata. Może tego dokonać w trakcie trwania PPK, bądź jeszcze przed wprowadzeniem.

Po pierwsze – jeśli chcesz zrezygnować z PPK, musisz to robić co 4 lata

Jak będzie można zrezygnować z PPK? To na pewno nie będzie proste i szybkie zadanie. Po pierwsze – to kwestia obowiązku złożenia deklaracji u pracodawcy. Taką deklarację będzie trzeba ponawiać co 4 lata. Jeśli przegapimy termin, to automatycznie zostaniemy ponownie zapisani do PPK. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, ale wypisane osoby będą na powrót uczestnikami PPK 4 lata po wypełnionej deklaracji związanej z rezygnacją. Chyba, że wypełnią i złożą kolejną rezygnację.

Pracodawca ma obowiązek poinformować takiej sytuacji, do ostatniego dnia lutego w tym roku, w którym minie okres przewidziany w ustawie (4 lata), natomiast składki zaczną być naliczane od 1 kwietnia tego roku (chyba że, zostanie złożona deklaracja o rezygnacji z programu).

Po drugie – rezygnacja z PPK to dość długi wniosek i kilka podpisów

Osoba, która nie będzie chciała skorzystać z PPK, będzie musiała podać szereg swoich danych oraz danych pracodawcy. Będzie musiała także podpisać kilka zobowiązań: zaczynając od oświadczenia, że rezygnacja jest działaniem świadomym.

Powyższe oświadczenie jest zgodne z moją wolą. Składam je w sposób swobodny i nie znajduję się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli.

Dalej, rezygnujący poświadcza kolejno własnoręcznym podpisem, że rezygnuje z :

1)otrzymania wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł, należnej uczestnikom PPK;

2)otrzymywania dopłat rocznych w wysokości 240 zł, należnych uczestnikom PPK;

3)otrzymywania wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający wskazany w pkt 2, w wysokości co najmniej 1,5 % mojego wynagrodzenia miesięcznego;

4)dalszego gromadzenia środków na rachunku PPK, które mogą zostać wycofane z rachunku PPK uczestnika;

5)rezygnujący potwierdza też, że powyższe oświadczenie jest zgodne z jego wolą i składa je w sposób swobodny oraz nie znajduje się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli.

W projekcie rozporządzenia zaznaczono, że rezygnacja musi być sporządzona na papierze. Należy ją wypełnić wielkimi literami – a każda korekta powinna zostać potwierdzona podpisem uczestnika.

Rezygnacja z PPK wzór wniosku

Gotowy do wypełnienia wniosek dostępny jest – między innymi – u samego źródła, czyli tutaj.

Jeśli trafisz na trudności albo wątpliwości – możesz skontaktować się z nami. Istotne jest, że w przypadku małych przedsiębiorstw – rezygnacja wszystkich pracowników oznacza, że sama firma nie ma obowiązku przystępowania do PPK.

Źródło: mojeppk.pl.

PPK w twojej firmie – w kilku krokach

Pomożemy na każdym z etapów!


sprawdź >